Ringsted Skytteforening

Projektoplæg til Ringsted Kommune

 
SENESTE NYT:
 
Bestyrelsen i Ringsted Skytteforening har d. 26. november besluttet at fremme arbejdet for nye faciliteter og sportslige tiltag, der er i overensstemmelse RSF' formål og initativer fra DGI Skydning.
 
Som følge heraf har bestyrelsen vedtaget en principbeslutning om, at være initiativtager til stiftelse af foreningen S/I Skyttehuset, Ringsted og igangsætte forarbejdet, der skal danne grundlag for en endelig beslutning.
 
 
 
Kære medlemmer

Som det er Jer bekendt nedsatte vi OAH udvalget i forbindelse med Generalforsamlingen i foråret. Udvalget har forelagt bestyrelsen 2 alternativer "Bygge nyt" og "Bygge om", hvor begge alternativer opfylder de ønsker vi har til skydebaner og til aktiviteter.
 
Vi har nu sendt et projektoplæg til Ringsted Kommune og foreslår et Multihus med flere sportsgrene i samme hus, men med egne faciliteter.

Vi glæder os meget over den velvilje vi allerede har mødt hos Ringsted Kommune og håber de vil fremme vores projekt.
 
 
 
Kontaktperson omkring Ringsted Skytteforenings projektoplæg til Ringsted Kommune vedørende nyt Multihus:

Rolf Dejløv tlf. 3036-1244 eller 5638-1519
mail: rolf@dejlow.dk
Ringsted Skytteforening | CVR: 29 56 94 52 | Tværalle 8, 4100 Ringsted  | Tlf.: 57616070