Ringsted Skytteforening

SKV-registering

Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV) blev oprettet i 1987 af De
Danske Skytteforeninger og Dansk Skytte Union. I 1990 blev Dansk
Firmaidrætsforbund også optaget.
SKV er en selvstændig enhed, der har fået Justitsministeriets tilladelse til at
registrere organisationernes foreningsvåben og medlemsvåben.
Forudsætningen er, at politiet modtager kopi til Politiets Våbenregistrering af
de våben, der er i foreningernes og medlemmernes besiddelse.
Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV) blev oprettet i 1987 af DeDanske Skytteforeninger og Dansk Skytte Union. I 1990 blev DanskFirmaidrætsforbund også optaget.SKV er en selvstændig enhed, der har fået Justitsministeriets tilladelse til atregistrere organisationernes foreningsvåben og medlemsvåben.Forudsætningen er, at politiet modtager kopi til Politiets Våbenregistrering af de våben, der er i foreningernes og medlemmernes besiddelse.
 
Alle SKV blanketter skal trækkes fra www.skytten.dk for de nyeste

 

Ringsted Skytteforening | CVR: 29 56 94 52 | Tværalle 8, 4100 Ringsted  | Tlf.: 57616070