Ringsted Skytteforening

 

 Ringsted Skytteforening er så heldige at have medlemmer af foreningen der har været med i 40 år. Når man får tildelt titlen æresmedlem, er man kontingentfri og livstidsmedlem af Ringsted skytteforening.

Æresmedlemmerne har typisk gjort en stor indsats for klubben, ofte gennem klubarbejde.

 

 

René Krogh Nielsen

 

Kurt Themsen

 

Jørgen Arne Hansen 

  

Richardt Johannes Jensen

Var med til at genstarte foreningen efter krigen, sammen med Curt Andersen og afdøde formand Erik Larsen. Tyskerne havde konfiskeret skytteforeningens geværer, men man fandt 2 af dem på loftet på Haraldsted skole. 

 

Tove Larsen

Tove Larsen blev udnævnt til æresmedlem, da hun blev enke efter formanden Erik Larsens død. Han havde været formand i over 25 år, og døde i 1984. Det var hans fortjeneste, at vi fik bygget skydekælderen i 1972, da Unionshallen blev opført.

 
 

 
Carl G. Curt Andersen

Han blev indmeldt i foreningen i 1952 og har tidligere været meget aktiv i foreningen. Han er vellidt i foreningen og er altid selvskreven som dirigent til generalforsamlingerne. Han var i mange år formand for Artilleriets Skyttelaug, som om vinteren skyder hver lørdag på skytteforeningens baner i skydekælderen.

 

 

 

Arne Gredal Jensen

Min tid i foreningen startede i 1967. Jeg var i starten geværskytte, men fik så interesse for pistolskydningen. Jeg har deltaget i mange stævner gennem årene og har opnået et par amtsmesterskaber i det gamle Sorø Amt. Sidst i halvfjerdserne kom jeg ind i bestyrelsen, og da den daværende kasserer Verner Jensen døde i 1980, overtog jeg kassererposten.

I 1987 var jeg sammen med afdøde formand Niels Mortensen med til at lave en aftale med daværende Ringsted Sparekasse om, at Sparekassen sponserede pokaler og præmier til et årligt stævne, som blev døbt S-cup. Navnet S-cup relaterede til logoet i Sparekassen. S-cup´en er stadig en stor årlig begivenhed i foreningen.

Vores nuværende logo tegnede jeg i 1995, og bestyrelsen blev enige om, at det skulle afløse vores daværende logo. Jeg har også tegnet logo for det gamle Sorø Amt.

I 2001 startede jeg vores hjemmeside, så medlemmerne kunne følge med i, hvad der sker i foreningen. Hjemmesiden er siden hen på udmærket vis videreført af nuværende formand Carina Sørensen.
Omkring 1988 startede jeg sammen med nu afdøde Leon Pedersen et klubblad, som vi kaldte FÆNGHÆTTEN. Det udkom 4 gange om året i en årrække.

Jeg stoppede som kasserer i 2010, og har således været kasserer i 30 år. Gennem årene har jeg som kasserer været medvirkende til at foreningen har været økonomisk i stand til at forny og forbedre vores baner, opholdslokale, våbenboks og geværer og pistoler.

  

Leif Holde

 

Carsten Rindal

 

 

Ringsted Skytteforening | CVR: 29 56 94 52 | Tværalle 8, 4100 Ringsted  | Tlf.: 57616070