Ringsted Skytteforening

Om Ringsted Skytteforening

 
DGI-Skydning er Danmarks ældste idræts- og fritidsorganisation. 
 
Skyttebevægelsen tog sin begyndelse i Danmark d. 19. januar 1861, med kaptajn H.P.V. Mønsters indlæg i avisen Fædrelandet. Her blev der agiteret for oprettelse af skytteforeninger efter engelsk forbillede. 
Artiklen blev vel modtaget rundt om i landet og allerede d. 10. februar 1861, kunne der afholdes stiftende generalforsamling i København. På denne generalforsamling blev Centralkomitéen for Oprettelse af skytteforeninger dannet.
  
Den 16.februar 1861, modtog kaptajn Mønster 3 breve fra henholdsvis Vallø, Svendborg & Ringsted.
Indholdet i brevet fra Ringsted lød:
 
...Guvernør Carstensen, Ringsted, meddeler at opråbet om dannelsen af skytteforeninger er taget til følge og man har ansat stiftende møde til 6. marts 1861 i Ringsted hvor der skal forelægges udkast til love og bestemmelser, ligesom man vil nedsætte et udvalg der skal tage sig af rent praktiske spørgsmål, såsom køb af areal til skydebane, våben og ammunition, indstruktion m.v... 
 
Kaptajn H.P.V. Mønster.
Stifter af skyttebevægelsen i Danmark.
 
Således blev Ringsted skytteforening dannet d. 6. marts 1861, og har eksisteret lige siden og er dermed én af Danmarks ældste skytteforeninger. Ringsted skytteforening kunne således fejre 150 års jubilæum i 2011.
 

Opfordring og fødselsattest
 
 
 
 
                                
              Opfordring                         Indbydelse til dannelse af                 Skytteforeningens 
                                                                  Skytteforening for                           fødselsattest
                                                                 Ringsted og omegn
 
De krøllede gamle bogstaver har Finn Gredal oversat til nutidens dansk. Finn er forsker på Dansk Sprog- og Litteratur Selskab. Artiklerne kan læses i lidt mere læseligt dokument her:
 
 
 
 
 
 
Skytteforeningen har holdt til flere steder
 
 
I en tidligere hestestald under Børsen i Ringsted, har skytteforeningen haft en 15 meter skydebane. Om sommeren blev der skudt på en interimistisk udendørsbane bane ved Ringsted å. Skydebanen lå mellem Klosterparken og Torpet mose.
 

Børsen Ringsted
Børsen i Ringsted

 

Den nuværende 15 meter bane under Unionshallen blev bygget i 1971, samtidig med opførelsen af Unionshallen, og den blev indviet i 1972. Det var afdøde formand Erik Larsen og kasserer Verner Jensen, der var initiativtagere til byggeriet af skydebanen.
Unionshallen var en selvejende institution, og skydebanen var en del af dette samarbejde. I midten af 1970´erne overgik ejerskabet til Ringsted kommune.
 
Skydebanen ved Ringsted å, blev nedlagt sidst i 1960´erne, da der blev udstykket byggegrunde til Klosterparken. Der blev indgået et samarbejde med Vigersted Skytteforening om at leje sig ind på deres udendørsbaner i en årrække. Senere blev der lavet en aftale med Sorø Skytteforening og det daværende Sorø Amt, om at leje sig ind på skydebanerne i Søskoven til udendørsskydningerne. Inden da blev det til en enkelt sommersæson på den nu nedlagte militære skydebane ved Ll. Kærehave.
 
 
Ringsted skytteforening i dag
 
 
Der er i årene sket en kraftig modernisering af skydekælderen under Unionshallen, så vi nu har en moderne skydebane med elektriske hæve-sænkeborde, et pænt opholdslokale og alarmsikret våbenboks. Her udover opdateres vores udsugningsanlæg løbende, så det hele tiden lever op det de gældende krav.
 
Igennem årene har Ringsted skytteforening kunne bidrage med nogle af Danmarks allerbedste skytter. 
Derudover har flere af foreningens medlemmer været Danmarksmester i terrænskydning og baneskydning enten på riffel eller pistol skydning.
 
Foreningen afholder hvert år forskellige arrangementer, heriblandt, fugleskydning som er en festlig begivenhed med først festskydning og derefter fællesspisning. Endviderer afholdes hvert år det store S-CUP stævne hvor skytter fra hele sjælland kommer og deltager.
 
Ringsted skytteforening tilbyder hvert år målrettet skydetræning for børn, de lære alt grundlæggende skydeteknik helt fra bunden og hvordan man skal begå sig når man er til konkurrencer. Al undervisning foregår under kyndig instruktion af godkendte og uddannede trænerer.
 

  

 
 
 


Ringsted Skytteforening | CVR: 29 56 94 52 | Tværalle 8, 4100 Ringsted  | Tlf.: 57616070